Hosting

Da bi stranice bile dostupne posetiocima, potrebno ih je postaviti na Internet. Za to Vam je potreban hosting ⚡.

Prilikom izrađivanja stranica, da bi one bile dostupne na Internetu, potrebno ih je smjestiti na neki web server. Web serveri obično dolaze u vidu clustera u velikim centrima podataka (en. data center). Naravno, moguće je i od običnog računara napraviti web server, no to nije dobro rešenje iz nekoliko razloga.
Kao prvo, web stranice smeštene na serveru moraju biti stalno dostupne, što znači da računar mora biti stalno uključen i spojen na Internet. Potrebno je imati statičku IP adresu (iako postoje određene „tehnike“ za instalaciju servera na računar koje nema statični IP). Web server bi trebao imati stalnu IP adresu, kako bi mogli registrovati domen i taj domen usmjeriti na dotični IP. Na taj način posetioci ne moraju pamtiti brojeve (IP) servera već samo adresu.

Da bismo vam „skratili muke“ pružamo vam našu uslugu hostinga odnosno smeštanja stranica na naš server.

Ukoliko Vaši projekti zahtijevaju najnovije verzije PHPa i MySQLa nudimo Vam hosting sa PHP 7.2.0 i MySQL 8.0.

Ukoliko imate posebne potrebe i želite imati provatni server u ponudi imamo corporate servere namenjene malim, srednjim i velikim firmama.

Privatne servere možemo prilagoditi Vašim potrebama npr. server namenjen za internet radio real time streaming (ShoutCast aplikacija).
Profesionalni pristup i podrška prema svakom klijentu nam je osnovni prioritet u svakodnevnom poslovanju.