Google Plaćanje Po Kliku

CPCCost Per Click – (cena po kliku) se još naziva i Pay-Per-ClickPPC (plaćanje po kliku). CPC model internet plaćenog reklamiranja je popularan zato što ima mogućnost da prati povrat investicije (Return On Investment, skraćeno ROI). Sve funkcioniše na bazi licitacije. Model koristi licitiranje za cenu po kliku kako bi se plaćalo samo kada neko zaista klikne na oglas i poseti određenu stranicu odnosno veb sajt.

Licitiranje za cenu po kliku pruža sledeće opcije:

Automatsko licitiranje
Ovo je najlakši način davanja ponuda. Odredi se dnevni budžet i dozvoli se da ovaj model sam prilagodi ponude za cenu po kliku tako da oglašivač ostvari najveći mogući broj ciljanih klikova u okviru tog budžeta.

Oglašivač može da preuzme punu kontrolu nad ponudama za cenu po kliku. Opcija ručnog licitiranja omogućava da oglašivač sam odredi ponude na nivou oglasne grupe, kao i za pojedinačne ključne reči ili odredišta za plasman oglasa, kako bi bio siguran da je za klikove koji su najvažniji ponudio tačno onoliko koliko je želeo.Licitiranje za cenu po kliku znači da se plaća za svaki klik na oglase. Oglašivač podešava ponude za cenu po kliku kako bi obavestio model CPC koliko je spreman da plati za svaki klik.

Za svaku oglasnu kampanju se može izabrati opcija za licitiranje da bi oglašivač odredio za koje radnje u vezi sa oglašavanjem plaća i koliko će platiti. Dostupne opcije licitiranja su licitiranje za cenu po kliku (plaća se za svaki klik na oglas), licitiranje za cenu po akviziciji / konverziji (plaća se za svaku konverziju) ilicitiranje za cenu za hiljadu prikaza (plaća se u zavisnosti od toga koliko često se oglasi prikazuju).

Ako neko klikne na oglas, taj klik oglašivača neće koštati više od iznosa ponude za maksimalnu cenu po kliku koju je odredio. CPC model reklamiranja deli rizik između izdavača i oglašivača. Kampanja sa manjim brojem klikova je loša za izdavača zato što dobija manju zaradu dok oglašivač minimizira cenu za reklamiranje. Kampanja sa mnogo klikova a slabim konverzijama (npr. prodaja) je dobra za izdavača koji maksimizira svoju zaradu ali nije dobra za oglašivača zbog velikog troška ulaganja a uz malu zaradu.

Cilj je naravno da se podeli rizik i nagrada podjednako koliko je to moguće između dve strane, između izdavača i oglašivača. Oglašivači postavljaju svoje reklame na određene web sajtove koji su deo programa tj. CPC modela što im dozvoljava da prate stopu učestalosti klikova, cenu po kliku i stopu konverzije.

Stvarna cena po kliku

Maksimalna ponuda za cenu po kliku je najveći iznos koji će obično biti naplaćen za klik, ali će često biti naplaćeno i manje – ponekad mnogo manje. Krajnji iznos koji se naplaćuje za klik naziva se stvarna cena po kliku. Stvarna cena po kliku je često manja od maksimalne cene po kliku, zato što najviše što ćete platiti na aukciji predstavlja najmanji iznos neophodan da se zadrži pozicija oglasa i forma oglasa koji se prikazuje sa oglasom, npr. linkovi do sajta itd.

Da bi se shvatilo kako ovo funkcioniše, važno je da se shvati koncept ocene kvaliteta i ranga oglasa.Ocena kvaliteta predstavlja merilo koje pokazuje koliko su oglas i odredišna stranica relevantni i korisni za ljude koji ih vide. Zasnovana je na stopama učestalosti klikova i drugim faktorima. Ocena kvaliteta se kombinuje sa maksimalnom ponudom za cenu po kliku i očekivanim uticajem dodataka i drugih formata oglasa da bi se utvrdio rang oglasa. Prilikom procene očekivanog uticaja dodataka i formata oglasa, u obzir se uzimaju faktori kao što su relevantnost, stope učestalosti klikova i uočljivost dodataka ili formata na stranici rezultata pretrage.

Zatim se koristi rang oglasa svakog oglašavača kako bi se utvrdilo gde će se oglas prikazivati i koji tipovi dodataka i drugih formata oglasa će se prikazivati sa oglasom (odnosno da li će se oglas ili format oglasa uopšte prikazivati).

Evo jednog primera:

Ako oglašavač koji se nalazi odmah ispod konkurencije da ponudu od 2,00 EUR, a kvalitet oglasa tog oglašavača je isti kao kvalitet oglasa konkurencije (i ima dodatke i formate oglasa sa istim učinkom), obično je potrebno da se ponudi jedan cent više od 2,00 EUR da bi se oglašivač rangirao bolje od konkurencije i ipak zadržao poziciju i formate oglasa. To je najviše što će oglašivač platiti (oko 2,01 EUR), bez obzira na to da li je ponuda oglašivača 3,00 EUR, 5,00 EUR ili više jer je maksimalna ponuda konkurencije 2,00 EUR.

Ako konkurencija koja se nalazi odmah ispod oglašivača da ponudu od 2,00 EUR i ima kvalitetniji oglas oglašivača, oglašivač će platiti oko jedan cent više od onoga što je potrebno da bi se postigao isti viši rang oglasa kao ta konkurencija (i ipak zadržali poziciju i formate oglasa), ali nikad više od maksimalne ponude za cenu po kliku (osim ako se ne podešava prilagođavanje ponuda ili koristi poboljšana cena po kliku).

Podešavanje prilagođavanja ponude

U zavisnosti od potreba, nekada klik više vredi ako dolazi sa npr. mobilnog uređaja, u određeno doba dana ili sa određenih lokacija. Podešavanjem prilagođavanja ponude u poboljšanim kampanjama može da se poveća ili smanji ponuda da bi se dobila veća kontrola nad tim kad i gde se oglas prikazuje.

Prilagođavanje ponude predstavlja procentualnu promenu ponuda. Može se povećati ili smanjiti svaka ponuda u poboljšanoj kampanji da bi bila više ili manje konkurentna za prikazivanje oglasa na različitim uređajima, lokacijama, u određeno doba dana i još mnogo toga. Ponude se mogu prilagoditi i na osnovu učinka oglasa, što će pomoći da se poboljša povraćaj ulaganja.

Ako se koriste prilagođavanja ponude, potrošnja za pojedinačne klikove može da varira, ali se ukupni dnevni budžet neće promeniti, odnsono budžet koji je definisao oglašivač.

Prilagođavanja ponude se mogu podesiti za lokacije, vremenske rasporede oglasa i uređaje.

Poboljšana cena po kliku

Poboljšana cena po kliku predstavlja funkciju licitiranja koja povećava oglašivačevu ponudu za klikove za koje postoji veća verovatnoća da će dovesti do prodaje ili konverzije na veb- sajtu. Na taj način može se ostvariti veća vrednost od budžeta za oglašavanje. Dakle u pitanju je funkcija licitiranja koja traži aukcije oglasa za koje postoji veća verovatnoća da će dovesti do prodaje, a zatim povećava oglašivačevu maksimalnu ponudu za cenu po kliku za najviše 30 procenata kako bi bila konkurentnija za te klikove. Kada sistem vidi aukcije koje ne deluju obećavajuće, smanjuje se ponuda oglašivača. Na ovaj način može se ostvariti veći broj prodaja i konverzija za novac koji se troši na oglašavanje.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *