Kako ukloniti link Glovo i Wolt

Ukoliko ste vlasnik restorana Google bez vašeg znanja na vaš Google Place postavlja linkove za naručivanje preko Glova i Wolta.

Umesto da ljudi naručuju preko vas direktno google ih bez vašeg odobrenja šalje tamo gde će vam uzeti 30% od prodaje.

Kako se rešiti ovih linkova?

Kliknite ovde da vidite šta google kaže na tu temu. Dakle, morate napisati mejl podršci Glovo-a i Wolt-a kako bi oni sklonili te linkove jer ih oni i postavljaju.

Zovite svog referenta u ovim firmama i zatražite da hitno uklone ove linkove kako biste zadržali svoje kupce.

Optimizacija stranica

Optimizacija za pretrazivace

(SEO – Search Engine Optimization) je proces poboljšavanja količine kvalitetnog prometa prema web stranici od strane pretrazivaca putem „organskih“ (besplatnih) rezultata pretrage. Svi napredne pretrazivaci nastoje odvajati web stranice koje imaju plaćeno oglašavanje i web stranice koje su rang dobile isključivo svojim sadržajem i popularnošću. Što je web stranica bliža vrhu rezultata pretrage to će više posetilaca dobiti. SEO podrazumeva više vrsta pretrage – slike, lokalna, industrija. To web stranici daje izgled.

Kao internet marketing strategija, SEO razmatra kako web pretrazivac radi i kako njeni korisnici pretražuju. Optimiziranje web stranice primarno podrazumeva editovanje sadržaja i HTML koda kako bi povećala relavantnost za ciljane ključne reči.

Akronim SEO (engl. Search Engine Optmization), odnosno optimizacija za pretrazivace je pojam usvojen iz industrije konsultanata koji sprovode optimizaciju projekata u ime svojih klijenata. Prilikom optimizacije potrebno je menjati ne samo tekstualni sadržaj već i pozadinski HTML kod što je pun teže i češće skuplje nego da se SEO plan izvede za vreme projektovanja stranice. Vodeći web pretrazivaci kao što su Google, Yahoo!, MSN koriste specijalizirane programe poznate pod nazivom crawler – oni „hodaju“ o web-u i traže nove stranice. Kada ih na nađu sprovode detaljnu analizu sadržaja web stranice i zatim svrstaju u bazu na adekvatno mesto. Kada korisnik upiše neku frazu u Google ili neku drugu tražilicu taj se zahtev obradi tako da se u bazi pogleda koje sve stranice odgovaraju navedenom upitu. Zatim korisnik dobija rezultate upita prikazane kao niz linkova koji vode na druge web stranice. Kako bi se postiglo da Vaša web stranica bude što bliže prvom mestu u rezultatima potreban je detaljan SEO plan koji uključuje i dizajn stranice ali i tekstualni sadržaj. Izrada web stranica sa dobrim SEO planom preduslov je za uspešno indeksiranje na popularnim pretrazivacima. Kada se SEO plan jednom izvede u web stranicu potrebno je svaki mesec (ili češće) osvežiti sadržaj stranice novim kako bi se održao rang na pretrzivacu ili pak poboljšao. Implementacija SEO nije jednokratan posao već zahteva konstantno praćenje i poboljšavanje.

U našoj ponudi imamo niz opcija kojom se održavanje SEO plana može izvesti. Moguće je da sami dodajete novi sadržaj na vašu web stranicu putem CMS sistema. Ovakvi sistemi su specijalizovani za Vašu web stranicu a omogućavaju da bez ikakvog znanja o HTML-u napravite izmene na svojoj web stranici kao što bi to napravili svom word dokumentu.

WordPress sajt ne mora da bude spor

Da li je vaš sajt konstantno spor ?

Ukoliko je Vaš vordpres sajt spor pogledajte neka od naših rešenja za taj problem i javite se da porazgovaramo o tome bez ikakvih obaveza. Možete da dobijete mnogo a nemate šta da izgubite.
Sudeći po Kissmetrics skoro polovina korisnika weba očekuje da se sajt učita za 2 sekunde ili manje. Ljudi napuštaju sajt ukoliko se on ne učita za 4 sekunde. Skoro svi posetioci internet prodavnica koji su imali problema sa sporim učitavanjem se neće uopšte vratiti da završe kupovinu i polovina njih će se požaliti prijateljima da nisu mogli da naruče robu.
Zbog toga nemojte da štedite na onome gde možete da izubite mnogo, brzina nije skupa! Samo treba uočiti probleme i rešiti ih.

Web hosting

Web hosting je tip internet hostinga koji dozvoljava organizacijama i fizičkim licima da naprave svoj veb-sajt kome se može pristupiti preko veba (eng. World Wide Web). Veb-hostovi su obično kompanije koje daju prostor na serveru koji klijenti mogu da koriste.

Obim veb-hosting servisa veoma varira. Najobičniji je veb-stranica i hosting podataka u maloj razmeri, gde podaci mogu biti postavljeni i skinuti preko FTP-a (protokol za transfer datoteka) ili veb-interfejsa. Fajlovi se obično prebacuju bez ili uz minimalno procesiranje. Mnogi internet servis provajderi (eng. Internet service provider) nude ovaj servis besplatno svojim pretplatnicima. Hosting ličnog veb-sajta je obično besplatan, sponzorisan kroz reklame ili veoma jeftin. Hosting veb-sajtova kompanija je obično skuplji zbog veličine i tipa sajta.

Jednostranični veb-sajt je obično dovoljan za potrebe fizičkih lica. Kompleksniji veb-sajtovi zahtevaju podršku za rad sa bazama podatakai platformama za razvoj aplikacija (npr. PHP, Java, Ruby, ColdFusion, ili ASP.NET). Takođe mogu pružiti dodatne mere sigurnosti kompanijama koje se bave e-poslovanjem. Host može pružiti korisniku interfejs preko koga je moguće lako menjati i dodavati sadržaj kao i kontrolisati dodatne servise (npr. e-mail). Neki hostovi su specijalizovani za pružanje određenih servisa (npr. e-poslovanje).

Dostupnost i aptajm

Dostupnost veb-sajta se izražava u postocima godine u kojima je veb-sajt bio javno dostupan i bilo ga je moguće pronaći na internetu. Dostupnost i aptajm sistema nisu isto. Aptajm označava koliko je sam sistem bio online. Hosting provajder najčešće ima zakazan period kada se sistem održava i naziva se dauntajm. Zakazani dauntajm se obično ne uzima u obzir kada se računa ukupno vreme dostupnosti servera. Većina provajdera će korisnicima vratiti deo uplaćenih sredstava ukoliko koeficijent dostupnosti bude manji od dogovorenog u određenom vremenskom periodu. Način na koji se dauntajm izvršava varira od provajdera do provajdera.Postoje provajderi koji ne daju javne statistike aptajma.

Tipovi web hosting

 

Tipičan primer servera iz kolokacionih centara

Internet hosting servisi mogu da pokreću veb-servere.

Mnoge velike kompanije koje nisu internet servis provajderi moraju stalno biti povezane sa internetom kako bi mogle da razmenjuju podatke, e-mail itd. Kompanije mogu preko svog veb-sajta takođe dati i informacije o uslugama koje pružaju.

 • Besplatni web hosting — Pružaju mnoge kompanije, ali sa ograničenim mogućnostima, veoma često sponzorisane preko reklama.
 • Deljeni web hosting — Nečiji veb-sajt se nalazi na serveru sa mnogo drugih sajtova, može ih biti od tek nekoliko do stotina hiljada. Najčešće svi domeni dele osnovne resurse servera kao što su RAM i CPU. Mogućnosti koje pruža ovaj tip servisa su najčešće veoma ograničene. Mnoge kompanije uzimaju veći prostor i onda taj prostor daju svojim klijentima kao preprodavci.
 • Web hosting kod preprodavaca — Omogućava klijentima da sami postanu veb-hostovi. Ovaj vid usluge može funkcionisati za individualne domene, pod bilo kojom kombinacijom ovde nabrojanih tipova hostinga, u zavisnosti s kim su povezani kao preprodavcem. Nalozi preprodavaca mogu veoma varirati po veličini. Mnogi preprodavci pružaju i tehničku podršku svojim klijentima.
 • Virtuelni privatni server (VPS) — Deli resurse servera u virtuelne servere. Korisnik najčešće ima root pristup svom virtuelnom prostoru. Korisnici su najčešće sami odgovorni za održavanje servera.
 • Namenski web hosting— Korisnik dobija svoj veb-server i punu kontrolu nad njim (korisnik ima root pristup za Linux/administrator pristup za Windows); ali, korisnik najčešće ne poseduje sam server. Ovo je najpovoljnija opcija za korisnike koji imaju potrebu za namenskim hostingom. Korisnik ima potpun pristup serveru, sto znači da je odgovoran za njegovu bezbednost i održavanje.
 • Upravljani web hosting — Korisnik dobija svoj veb-server, ali nema potpun pristup nad njim (korisnik nema root pristup za Linux/administrator pristup za Windows); ali, korisniku je dozvoljeno da upravljaju svojim datotekama najčešće preko FTP-a. Korisniku nije dozvoljena potpuna kontrola kako bi provajder mogao da garantuje kvalitet i kako bi se izbegle izmene u konfiguraciji samog servera od strane korisnika. Korisnik najčešće ne poseduje sam server. Server je iznajmljen korisniku.
 • Kolokacioni web hosting— Veoma sličan namenskom veb-hostingu; hosting kompanija pruža fizički prostor koji server zauzima i vodi računa o serveru. Ovo je najmoćniji i najskuplji tip veb-hostinga. U većini slučajeva, kolokacioni provajder se najčešće ne brine o samoj klijentovoj mašini već obezbeđuje električnu energiju, internet pristup, te prostor gde će server biti smešten. Pre je većina kolokacionih provajdera prihvatala bilo koju vrstu konfiguracije sistema, čak i u minitower stilu, ali većina hostova danas zahteva rack mount kućišta i standardne konfiguracije sistema.
 • Cloud web hosting — Novi oblik hosting platforme koji omogućava korisnicima moćan i pouzdan hosting, baziran na grupisanim serverima balansiranog punjenja (load-balanced). Cloud hostovan veb-sajt može biti pouzdaniji od nekog drugog tipa hostinga jer u slučaju kvara na nekoj od mašina ceo cloud sistem i dalje nastavlja da radi. Takođe, lokalni problemi sa električnom energijom kao i prirodne nepogode manje su problematične za cloud hostovane sajtove, jer cloud hosting nije centralizovan. Cloud hosting takođe omogućava provajderu da korisniku naplati samo resurse koje je koristio, za razliku od unapred određene mesečne ili godišnje cene koja ja najčešće slučaj kod drugih tipova veb-hostinga. Međutim, nedostatak centralizacije može korisniku stvoriti probleme jer ne može da kontroliše gde će se njegovi podaci nalaziti što je veoma bitno ukoliko korisnik ima podatke čija sigurnost je prioritet.
 • Grupisani web hosting— Implementira se tako što se isti sadržaj nalazi na više servera. Grupisani serveri su perfektno rešenje za namenske servere velike dostupnosti.
 • Mrežni web hosting— Ova forma distribuiranog hostinga dobija se kada grupisani serveri deluju kao mreža koja je sačinjena od većeg broja čvorova.
 • Kućni server — Najčešće je jedna mašina koja se nalazi u nečijem privatnom posedu i najčešće hostuje jedan ili više veb-sajtova širokopojasnom konekcijom (broadband). Ovo mogu biti mašine specijalno namenjene svrsi ili najčešće PC koji više nije potreban za neku drugu svrhu. Neki ISP-ovi aktivno pokušavaju da blokiraju kućne servere odbijanjem dolazećih zahteva TCP portu 80 i odbijanjem da im dodele statičke IP adrese. Jedan od čestih načina na koji je moguće osigurati DNS ime hosta jeste kreiranje naloga uz pomoć dinamičkog DNS servisa. Dinamički DNS servis će automatski promeniti IP adresu na koju pokazuje URL kada se IP adresa promeni (stvoriće privid statičke IP adrese).

Neke specifične vrste hostinga koje neki provajderi nude:

 • hosting podataka (hostuje samo podatke, ne i veb-stranice),
 • hosting slika,
 • video-hosting servis,
 • blog-hosting servis,
 • paste bin servis (korisnici lako mogu da razmenjuju običan tekst),
 • e-mail hosting servis itd.

Dobijanje web hostinga

Web hosting se najčešće dobija u okviru osnovnog paketa za pristup internetu od strane provajdera. Takođe postoje i mnoge kompanije koje nude besplatni ili plaćeni veb-hosting. Korisnik mora unapred znati potrebe svoje aplikacije kako bi mogao da se odluči za određenu konfiguraciju hostinga. Uvek treba uzeti u obzir softver servera baze podataka, skripting softver i operativni sistem. Većina hosting provajdera nudi veb-hosting baziran na Linux-u, koji nudi širok spektar dodatnog softvera. Tipična konfiguracija za Linux server je LAMP, platforma Linux, Apache, MySQL i PHP/Perl/Python. Klijenti često pored ovoga žele i neke dodatne usluge kao što su e-mail za domen njihove kompanije, bazu podataka ili neke dodatne multimedijalne servise. Takođe, moguće je i opredeliti se za Windows. Klijent u tom slučaju i dalje može da bira između PHP-a, Perl-a i Python-a, ali u ovom slučaju može da se odluči i za ASP.Net ili Classic ASP.

Zašto Vam treba veb-sajt

Internet je totalno promenio način na koji ljudi kupuju u poslednjih par godina. Svake godine se povećava kupovina preko interneta. Studije kažu da je 80% ljudi koji koriste internet bar jednom kupilo nešto online, a 50% od tog broja su kupovali više puta. Sa ovoliko potrošačke moći veoma je važno za firme bilo koje veličine da promovišu svoje usluge ili proizvode online. Pročitajte još 5 razloga zašto je važno posedovati veb-sajt u današnjem poslovanju.

Vaša prodavnica je uvek otvorena

Veb-sajt radi za Vas 24-7 bez dodatnih troškova. Zamislite koliko bi koštalo da zaposlite nekog da Vam radi 24 sata dnevno, veb-sajt reklamira Vaš posao čak i tokom praznika i drugih neradnih dana. Sa kontakt formom na Vašem sajtu omogućićete klijentima da Vas dobiju kad to njima odgovara, a i Vama da brzo odgovorite na pitanja što svaka mušterija ceni.

Mali troškovi

Cena održavanja veb-sajta je mala i svodi se na par desetina eura godišnje. Kada to uporedite sa drugim načinima reklamiranja uviđate prednosti veb-sajta.

Privucite nove klijente

Jedan od najvažnijih razloga za veb-sajt je potencijal za privlačenje novih klijenta. Dok klijenti surfuju Vašim sajtom informisaće se o Vašim uslugama i proizvodima, sa druge strane to nebi bilo moguće da nemate prisustvo na internetu.

Upoznajte Vaše klijente

Uz veb-sajt imaćete mogućnost da pratite gde se kreću i šta gledaju Vaši klijenti. Podaci koje sakupite sigurno će pomoći unapređenju Vašeg posla, a moći ćete i da korigujete način oglašavanja u svakom momentu što će privući još klijenta.

Proširite Vaš posao

Veb sajt Vam omogućava da proširite Vaš posao u svako mesto u Srbiji i regionu bez troškova otvaranja novih prostorija. Uz višejezičnost imate mogućnost da izađete na strano tržište i privučete klijente iz cele Evrope i šire.

Izrada sajtova u wordpress-u

Za pretraživače optimizacija je proces poboljšanja vidljivosti veb stranice na organskim(neplaćenim) rezultatima. Uspešna SEO kampanja ima pažljivo izabrane, relevantne, ključne reči koje algoritmi pretraživača visoko rangiraju. SEO je podeljen na dve oblasti: on-page i off-page. Oblast on-page odnosi se na elemente koje čine veb stranicu kao što su HTML kod, tekstualni sadržaj i slike. Oblast off-page odnosi se pretežno na linkove koji vode na Vaš i sa Vašeg sajta na relevantne sajtove.

Postoji veliki broj SEO usluga koje doprinose poboljšanju organskih rang listi pretraživača. Ove usluge uključuju ali nisu ograničene na on-page optimizaciju, link building, SEO prijateljski dizajn i SEO prijateljske usluge pisanja sadržaja.

Generalno gledano, SEO optimizacija je dobar način za marketing sajta. Na kraju krajeva, ko ne voli da se broj posetilaca njegovog sajta iz dana u dan uvećava.

Gde god da se okrenete, sigurno ćete videti nekog ko koristi mobilne uredjaje poput smartfona ili tableta. Mobilni uredjaji danas su mnogo više od uređaja za slanje tekstualnih poruka ili zvanja.

Veoma brzo mobilni uređaji su postali mesto na kome nalazimo čitav niz digitalnih usluga na koje se svakodnevno oslanjamo, od kupovine preko čitanja najnovijih dešavanja u zemlji i svetu do upoznavanja novih ljudi na društvenim mrežama. I pored činjenice da su desktop računari i dalje relevantni, studije pokazuju da je digitalna potrošnja medija na mobilnim uredjajima naglo porasla u poslednjih nekoliko godina.

Pristup inzernetu preko smartfona je poslednje 4 godine porastao za 400% a upotreba tableta za neverovatnih 1.721%. Zašto su skokovi tako masivni? Napredkom tehnike i tehnologije smartfoni i tablet urađaji postali su dostupni gotovo svima što je u velikoj meri uticalo na ove nagle skokove.

Statistički podaci govore da je sve više pripadnika mlađe generacije koji internetu pristupaju isključivo sa svog mobilnog uređaja. Sa druge strane, starija populacija, preko 55 godina, je zapravo najbrža rastuća frakcija mobilnih korisnika.

 

Izrada sajtova

Mi neumorno radimo da bi napravili precizan i efikasan kod smešten u elegantan dizajn. Naši sajtovi su brzi i intuitivni. Da li vam treba veb-sajt ili veb-dizajn? Na pravom ste mestu.

Veb-dizajn

Veb-dizajn je umetnost prikaza informacija. Retki su korisnici koji su spremni da potroše mnogo vremena kako bi pronašli potrebnu informaciju. Mi pažljivo razmišljamo o njihovom kretanju po Vašem sajtu i zato smo tu da im obezbedimo informaciju na dohvat ruke.

CMS

Pomoću CMS-a, koji pravimo posebno za svakog klijenta, moći ćete sami da brzo i jednostavno menjate tekst, slike i druge informacije na Vašem sajtu bez imalo znanja o kodiranju. Na taj način dobijate potpunu kontrolu nad svojim sajtom kroz samo par klikova.

Optimizacija

Svi naši dizajni su napravljeni da budu pregledni i prilagođeni za sve vrste ekrana, od mobilnih telefona i tableta do monitora i televizora. Vaš sajt će imati lep i elegantan dizajn a Vaš posao će biti spreman za budućnost mobilnog interneta.

Podrška

Nudimo Vam podršku u svakom trenutku, dvadestčetiri časa u nedelji, i garantujemo saradnju bez problema. Tu smo da odgovorimo na sva Vaša pitanja i rešimo svaki problem bez dodatnog troška. Biće Vam zadovoljstvo da sarađujete sa nama.

 

Web dizajn i izrada sajta

Web dizajn predstavlja proces grafičkog osmišljavanja, dizajniranja kao i sam proces izrade web sajta. Slike, JavaScript elementi, CSS, HTML jezik i grafički dizajn su samo neki od elemenata koje web dizajner koristi kako bi kreirao i razvio stranicu koja se prikazuje na pretraživačima. HTML (HyperText Markup Language) je osnovni jezik za označavanje, odnosno opisivanje web stranica. Ovaj jezik se sastoji od tagova čija je svrha da opišu sadržaj web sajta.

CSS (Cascading Style Sheets) je stilski jezik kojim se definišu stilovi i izgled HTML elemenata kao što su: font, boja, raspored elemenata… Ukratko, CSS opisuje izgled same web stranice.

Osim navedenog, izrada sajta podrazumeva i istraživanje konkurencije i samog tržišta. Potrebno je utvrditi šta i na koji način Vaša konkurencija nudi svojim potencijalnim kupcima. Tu dolazimo do suštinske važnosti izrade web sajta – pronalaženje kupaca, odnosno korisnika Vaših proizvoda i usluga. Naime, potrebno je istražiti ciljnu grupu i optimizovati sajt tako da Vas potencijalni kupci mogu lako pronaći. Sve to se postiže optimizacijom za internet pretraživače (SEO), različitim marketinškim kampanjama i reklamiranjem.

Dizajniranje i izrada web sajta

Ponekad nije važno šta se nalazi na vašem web sajtu, o čemu govori i šta se prodaje. Korisnici web sajtova vole elemente zbog kojih će se vraćati na Vaš sajt. Vrlo je verovatno da će sam izgled sajta Vašim posetiocima i potencijalnim korisnicima dati osnovu za stvaranje prve impresije o Vama i Vašem sajtu. Zbog toga je veoma važno da grafičkim elementima i efektivnim okruženjem podignete broj poseta na Vašem web sajtu. Tipografija, prijatan dizajn, jedinstven stil, kvalitetne fotografije i reklame su samo neke od stavki pomoću kojih možete pridobiti nove posetioce.

Internet marketing i SEO

Postojite na internetu ali do vas je moguće doći samo ukoliko znamo tačnu adresu Vašeg web sajta – kao da ne postojite. Danas skoro svako zna šta je to Google i kako se koristi. Ključna stvar u izradi svakog web sajta je upravo to – biti na prvoj strani na Google-u prilikom pretrage jer, da se ne zavaravamo, mali je broj onih koji listaju stranu po stranu tražeći baš Vas. Zato je veoma bitno sprovesti različite marketinške kampanje, reklame, oglašavanje putem društvenih mreža (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn…) i optimizovati web sajt za pretraživače (SEO).

SEO je skraćenica od Search Engine Optimization i predstavlja metod kojim se Vaš web sajt indeksira i rangira na web pretraživačima (Google, Yahoo, Bing…), a sve u cilju povećanja broja poseta na Vašem web sajtu. Ključne reči i meta tagovi su ti koji “gađaju” robote najpoznatijih web pretraživača koji skeniraju sadržaj Vašeg web sajta. Zbog toga je veoma važno unositi ove elemente prilikom izrade web sajta.

Optimizacija sajta za pretraživače može biti dug i naporan proces koji može da traje i nekoliko nedelja, ali se uloženi trud isplati, jer bez ove optimizacije izrada web sajta je uglavnom uzaludna jer Vaši projekti i sam web sajt nemaju nikakvog smisla ako ste nedostupni na internet pretraživačima.

Izrada web sajta – Beograd,Srbija

Izrada web sajta bavi se izradom modernih sajtova i svih vrsta web prezentacija koji su optimizovani za pretraživače uz povoljne cene izrade sajta, Beograd.

Izrada web stranica i prezentacija je naša specijalnost i svakom sajtu posvećujemo punu pažnju. Izrada svakog sajta započinje komunikacijom između Vas i nas. Na usluzi smo da Vas saslušamo i predložimo najbolje rešenje za realizaciju vaše ideje. Od nas možete dobiti kompletnu internet prezentaciju po sistemu ključ u ruke. Cena izrade sajta kod nas je najpovoljnija jer smo fleksibilni i sa entuzijazmom radimo projekte.
IZRADA WEB SAJTA – INTERNET PREZENTACIJA

Profesionalna izrada web sajta za sve delatnosti i preduzeća. Izrada web sajta za oglase, portale, forume, građevinske firme, turističke agencije,m hotele, kozmetičke salone, agencije za registraciju vozila, banke, grupovine i mnoge druge.

WEB DIZAJN – OPTIMIZACIJA

Web dizajn kakav je bio do juče, danas je totalno neprihvatljiv. Sa povećanom upotrebom mobilnih telefona, google nalaže novi dizajn koji se prilagođava mobilnim uređajima. Svaki sajt koji želi dobar rejting, mora imati prilagođen web dizajn.

SEO OPTIMIZACIJA SAJTA

Seo optimizacija sajta je uslov da Vaša internet prezentacija bude vidljiva velikom broju posetilaca. Dobar dizajn ne znači ništa ako sajt nije optimizovan za pretragu po ključnim rečima. Optimizacija za pretraživače se deli na on page seo, gde se optimizacija radi u samom sadržaju sajta. Of page seo obuhvata sve radove koji se izvode van Vašeg websajta.

IZRADA WEB PRODAVNICE

Izrada internet prodavnica za sve koji prodaju proizvode i usluge je neminovnost. Više nije dovoljno imati prodavnicu u prodajnom objektu. Dostupnost roba i usluga povećava se sistemima online prodaje. Proizvodi su kupcima dostupni 24 časa. Verovatno i sami neke proizvode kupujete putem online / webshop prodavnica. Onda svakako znate koje su prednosti online internet šopinga.

Izrada sajta u wordpress-u ( vordpres )

WordPress je najpoznatiji sistem ili platforma za editovanje sadržaja. WordPress se u svetu koristi na milionima sajtova. Jako je jednostavan za uređivanje ili editovanje sadržaja. Za vrlo kratko vreme možete na njemu imati prelep web sajt, web prodavnicu. A tek vreme izrade je jako kratko. Zato je i cena izrade sajta u wordpressu jako pristupačna da ne kažemo jeftina. Iz tog razloga i mi smo se odlučili da veliki deo web sajtova pravimo u vordpresu. Za 50-100 evra možete imati jeftinu a solidnu web stranicu sa kojom ćete započeti vaše internet predstavljanje.

7 razloga za oglašavanje na Internetu

Kada se pominje reklamiranje ili oglašavanje na internetu u Srbiji, dolazimo da niza reakcija pogotovo onih tradicionalnih srpskih preduzetnika i malih i srednjih preduzeća koji su navikli na reklamiranje u novinama, časopisima, radiu itd.  Evo 7 razloga zašto je reklamiranje na internetu dobro za Vaš biznis.

1. Konkurencija – Vaša konkurencija se najverovatnije već reklamira na internetu

Čak i ako imate sajt, a Vaš biznis se ne nalazi u rezultatima pretrage za određene ključne reči ili se ne pojavljuje Vaša ponuda na sajtovima koji imaju relevantne tekstove za Vaš biznis, kao da ne postojite jer je Vaša konkurencija već tamo. To znači da je mogućnost za više poseta sajta i eventualno više prodaje ide u korist konkurencije.

2. Pristupačnost i merljivost – internet je najpristupačniji i najmerljiviji način reklamiranja

Reklamiranje na internetu je najpristupačniji i najmerljiviji način za promociju Vašeg brenda, usluge ili robe, odnosno Vašeg biznisa. Na vrhu je svih mogućih merenja efikasnosti koji se koriste u tradicionalnim medijima, jer oglašavanje na internetu nudi širok spektar dodirnih tačaka sa potrošačima koje Vam mogu reći više informacija o ponašanju potrošača, efekat Vaše kampanje kao i povrat investicije ROI (Return On Investment) od svakod dinara koji uložite.

Ono što je jedinstveno za internet reklamiranje je mogućnost za prikaz svih aktivnosti kroz kompletno online putovanje potrošača kao što je prodaja, prijavljivanje na bilten Newsletter, broj prikaza reklamne poruke (koliko je ljudi videlo reklamu), broj klikova (koliko je ljudi kliknulo na reklamu i otišlo na Vaš sajt), broj kontakata odnosno koliko puta Vas je potrošač kontaktirao, lajkovanje na društvenim mrežama i mnogo više.

3. Doseg – Svi su na internetu!

Bilo da je potrebno dosegnuti do većeg broja stanovništva sa Vašom porukom ili želite da ciljate  manju određenu publiku, reklamiranje na internetu ima okruženje i proizvod koji će Vam završiti posao. Odlazak na internet je danas esencijalni deo našeg dnevnog života, svakodnevnica, gde obavljamo razne aktivnosti – od čitanja novina do komunikacije sa prijateljima i rodbinom, što nudi oglašivačima neprevaziđen domet u smislu veličine publike.

Podaci Republičkog Zavoda za Statistiku Srbije pokazuju da svaka druga osoba u Srbiji koristi internet više puta u toku nedelje, što je oko 4,000,000 ljudi. U drugim zemljama procenat je još veći, a kod nas je trend još u rastu te se očekuje još veći broj populacije na internetu.

4. Relevantnost – Prava reklama za pravu publiku

Reklamiranje na internetu Vam dozvoljava da prilagođavate reklamiranje mnogo efikasnije nego bilo koji drugi medij za oglašavanje, omogućavajući Vam da dosegnete do potencijalnih klijenata i mušterija koji su već najverovatnije zainteresovani za robu ili usluge koje Vi pružate. Npr. reklamiranje se može filtrirati:

Kontekstualno – omogućava prikaz reklame u vezi sa onim što publika konkretno traži.

Demografsko – odabir starosne granice ili određenog regiona, zemlje.

Sadržajno -prikaz reklame oko specifičnog sadržaja kao što je neki video ili slično.

Bihejvioralno – prikaz na osnovu prethodnih interesovanja i sklonostima.

Na osnovu lokacije – u odnosu na to gde se nalazite u tom trenutku

 5. Interaktivnost – Vam omogućava da odmah odreagujete i da se angažujete oko potrošača

Internet je i “push and pull”medij odnosno medij guranja i privlačenja potrošača koji omogućava da ljudi klikću linkove, kucaju tekst, razgovaraju, snimaju i prevlače svoj put oko sajtova, e-mejlova i drugih servisa na internetu. Ono što je najbolje jeste što internet omogućava oglašivačima da direktno odgovore i komuniciraju sa svojim klijentima i potencijalnim potrošačima.

Interaktivnost čini neverovatno privlačno i impresivno iskustvo za potrošače. Reklame na bazi prikaza na internetu mogu da isporuče potpunu poruku, ali isto tako mogu i da pruže mnogo više kao što je prikupljanje podataka o potencijalnim i stalnim mušterijama, kreiranje i puštanje video reklamnih poruka, igrica itd.

Jedino ograničenje za online interaktivnost je Vaša mašta i mašta Vaših potrošača.

6. Realno vreme – omogućava da se ažuriraju i unapređuju reklamne kampanje u relanom vremenu

Za razliku od bilo kog drugog medija (TV, radio, print) internet Vam dozvoljava da vidite rezultate reklamne kampanje u hodu, odnosno u onom momentu u kom se događaju. Ova jedinstvena sposobnost je vrlo moćna, a opet i vrlo jednostavna da se koristi. Koji god način reklamiranja da koristite na intenetu odmah po kreiranju i puštanju kampanje u tečaj možete videti reakciju Vaših potrošača za nekoliko minuta. Pa zatim, npr. možete odmah i promeniti reklamnu poruku u hodu i tako je prilagoditi da bude efektnija i to sve dok traje kampanja. Promene se takođe događaju u realnom vremenu, odmah. Nijedan drugi medij ne može da ponudi ovakvu fleksibilnost.

 7. Mobilnost – izgradnja brenda u pokretu i na dlanu Vaše ruke

Potrošači širom sveta pa i u Srbiji sve više koriste svoje “pametne” mobilne telefone za sve i svašta. Traže restorane, proizvode, informacije, mape itd. Prema podacima Republičkog Zavoda za Statistiku u Srbiji u 2013. godini 86,9% domaćinstava poseduje mobilni telefon dok 46,1% domaćinstava ide na internet preko svog mobilnog telefona (što je povećanje preko 8% u odnosu na prošlu godinu). Trend je porasta korišćenja mobilnog interneta što znači da možete da angažujete Vaše potrošače dok su u pokretu.

Kupovina preko interneta

Kupovina preko interneta postaje sve više popularnija i u Srbiji. Povećanje dostupnosti brzih mreža, pristup računarima, nove tehnologije, svest potrošača i nikad bolje onlajn okruženje doveli su do kontinuiranog rasta u korišćenju interneta od strane potrošača i trgovaca prilikom kupovine i prodaje proizvoda i usluga putem interneta.

Onlajn tržište nudi mnoge prednosti u odnosu na tradicionalno, odnosno “fizičko” kupovno okruženje što kupovinu preko interenta izbacuje u prvi plan. Potrošač ima mogućnost da kupuje u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta koje ima internet konekciju, kao što je njihova kuća ili radno mesto, kao i mogućnost kupovine artikala od prodavaca koji se nalaze bilo gde u svetu.

Onlajn prodavac ima mogućnost da ostvari tržišni potencijal širom sveta i da izgradi ugledan brend i lojalnost kupaca uz troškovnu efikasnost. Kako raste korišćenje interneta, njegova upotreba kao medija za prodaju i kupovinu robe i usluga takođe raste. Trgovcima je na raspolaganju široko tržište koje im omogućava korišćenje interneta kao dragocenog sredstva za uspostavljanje i razvoj biznisa.

Online shopping (onlajn kupovina ili kupovina preko interneta) definiše se kao čin kupovine/prodaje proizvoda ili usluga putem interneta. Onlajn kupovina je stekla veliku popularnost tokom godina, uglavnom zbog toga što ljudi smatraju da je zgodno i lako da kupuju iz udobnosti svog doma ili kancelarije. Jedan od najvažnijih faktora koji zagovara onlajn kupovinu, posebno tokom praznika, jeste što ona omogućava kupcima da ne čekaju u predugim redovima na kasi, da ne lutaju od prodavnice do prodavnice kako bi našli određeni proizvod ili uslugu.

Prednosti kupovine preko interneta sa aspekta kupca su mnogobrojne:

–    Smanjenje vremena traženja proizvoda ili usluge
–    Lakše i bolje donošenje odluke o kupovini, mogućnost poređenja proizvoda razlilčitih prodavaca
–    Lakše plaćanje
–    Mogućnost kupovine tokom celog dana 00-24h
–    Onlajn kupovina briše geografske granice jer kupac može da kupuje bilo gde
–    Kupovina je moguća samo sa par klikova, kupac ne mora da napušta svoj dom kako bi nabavio željeni proizvod

Prva onlajn kupovina datira iz 1994. godine i to je bila pica iz Pizza Hut-a. Neki od prvih e-commerce sajtova, kao što su Amazon, koji je započeo svoje poslovanje 16. jula 1995., i eBay sada su postali velike organizacije i opšte prepoznatljiva imena. Od tog vremena, e-commerce sajtovi i tržište su enormno porasli. Danas svaka kompanija koja želi profesionalno da razvija svoje poslovanje ima i svoju onlajn prodavnicu i nudi svoje proizvode kupcima kako u Srbiji tako i širom sveta.

 

Prvobitno, onlajn kupovina je bila ograničena na kupovinu i prodaju standardnih proizvoda kao što su knjige, CD-ovi, DVD-jevi i drugi slični proizvodi. Vremenom, asortiman robe i usluga je eksponencijalno porastao i sada uključuje hranu, aviokarte, rezervaciju hotela, preuzimanje filmova i slika, pretplata na onlajn medija sajtove, parfeme itd. a to je samo primer onoga što je sada dostupno na mreži. U početku je onlajn kupovina bila ograničena samo na one koji su mogli da priušte pristup računaru kod kuće, ili pristup na njihovom radnom mestu. Sada su dostupni jeftini računari i pristup internetu i mnogo više ljudi je na mreži. Pored toga, bolja internet infrastruktura po kućama i preduzećima nudi poboljšano iskustvo korisnicima i ohrabruje ih da urade više na internet mreži.

Nema sumnje da će trend onlajn kupovine, kako od strane preduzeća da prodaju potrošačima tako i od strane potršača da prodaju jedni drugima, nastaviti da raste. Ovo će biti omogućeno povećanjem broja peduzeća i ljudi koji dolaze na mrežu.  Neophodno je da kompanije prepoznaju potencijal onlajn kupovine i da se što pre pridruže onlajn tržišu kako bi zauzeli odgovarajuće mesto na internetu. Ovo će im omogućiti ne samo da ispune potrebe posotojećih  kupaca koji su sve više na mreži, nego i da dopru do novih kupaca iz zemlje ali i celog sveta, jer svet u eri interneta i onlajn komunikacija postaje “globalno selo” i ukoliko se ne nađu na mapi tog sela, mnoge kompanije će u bliskoj budućnosti prestati da posluju profitabilno.